Дърва за огрев , Дървен материал , Дърва , Дърва Перник , Дърва София , Дърва , Дърва за огрев , пелети ,
екобрикети , брикети , дърва за огрев , въглища за огрев , дърва , дърва , Дърва за огрев , Дървен
материал , Дърва , Дърва Перник , Дърва София , Дърва , Дърва за огрев , пелети , екобрикети , брикети ,
дърва за огрев , въглища за огрев , дърва , дърва , Дърва за огрев , Дървен материал , Дърва , Дърва
Перник , Дърва София , Дърва , Дърва за огрев , пелети , екобрикети , брикети , дърва за огрев , въглища за
огрев , дърва , дърва , Дърва за огрев , Дървен материал , Дърва , Дърва Перник , Дърва София , Дърва ,
Дърва за огрев , пелети , Екобрикети , брикети , дърва за огрев , въглища за огрев , дърва дърва за огрев ,
дърва за огрев , дърва за огрев ,  дърва за огрев , дърва за огрев , дърва за огрев
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   ЦЕНИ

Предлагаме дърва за огрев от следните видове:


1. Дърва метровки, 1 куб. м. -  65 лв.2. Дърва за огрев на пале, във фигура от 1 кубичен метър  -  70 лв.

Нарязани и нацепени3. Дърва за огрев на пале, във фигура   80 x 80 x 120 cm. -  65 лв.

Нарязани и нецепени4. Дърва за огрев на пале, във фигура   60 х 60 х 120 сm. -  40 лв.

Нарязани и нацепени
Доставка на дърва за огрев

РАДМИ ЛЕС ЕООД  предлага доставка на дърва за огрев при следните условия:
за гр. СОФИЯ , София-област   50лв еднократно
за гр.Перник,  Перник-област:  50лв еднократно
РАДМИ ЛЕС ЕООД